Ok, jeg trenger litt hjelp!

Jeg har lansert en Kickstarter-kampanje. Litt skummelt og det føles litt som tigging. Men det er altså et siste forsøk på å fullføre mitt store fotoprosjekt om veikrysset i USA, kalt Stavanger.

De som kjenner meg og har fulgt meg lenge, vet at jeg over lang tid har jobbet med et stort fotoprosjekt i Stavanger, Illinois. For tre år siden var jeg i ferd med å legge hele prosjektet i skuffen og bare la det ligge der. Jeg sluttet i jobben som fotojournalist, jeg manglet penger og ikke minst motivasjon til å fortsette på prosjektet.

For de som ikke vet noe om prosjektet. Midt i Illinois, rett under halvannen time sørvest for Chicago ligger det et veikryss, ti hus og en kirke. Dette stedet heter Stavanger. Her bor det rundt 20 mennesker i dag. I området rundt bor det mange norskamerikanere og kirken i Stavanger er et sentralt samlingssted. Dette stedet, Stavanger på den andre siden av jorden, har jeg alltid hatt et ønske om å dokumentere.

Selv om motivasjonen var borte, så løsnet det i slutten av 2017 og starten av 2018. Jeg mottok par stipender som gjorde at jeg kunne gjenoppta prosjektet og fikk mer selvtillit, og etterhvert fikk jeg også med meg Stavanger kommune og Kulturrådet. Prosjektet kom på skinner igjen, og jeg gjennomførte til sammen flere turer i 2018 og 2019. Nå er prosjektet nesten fullført.

Men bare nesten.

Du vet den følelsen av å mangle noe? Den snikende følelsen som sier «dette burde du fått til»? og at prikken over i-en mangler?

Jeg mangler ett bilde. Eller et par bilder rettere sagt. Det er noen motiver jeg vil gjøre et siste forsøk på å sikre meg før jeg lukker prosjektet helt, velger ut bilder, redigerer og presenterer prosjektet for omverdenen en gang senere i høst eller til vinteren. Da må jeg altså tilbake Stavanger, Illinois, USA, en gang til.

Til nå har jeg lagt ned mellom 75.000 og 90.000 kroner i egeninnsats, både i form av arbeidstimer og utlegg til reiser. I tillegg gjenstår eventuelt en reise og en god del timer med redigering, utvelgelse og skriving av artikkelen som skal følge fotografiene.

Som en mulighet har jeg derfor lansert en Kickstarter-kampanje, altså en crowdfunding-kampanje som kanskje kan dekke en del av reisekostnadene til den siste reisen. Målet er satt til 15.000 som i utgangspunktet dekker litt over 60 prosent av en reise når en del skatter og avgifter må trekkes fra. Så desto mer som kommer inn, jo mer av reisen vil bli dekket. Resten dekker jeg selv, i tillegg til arbeidstiden.

Vil du hjelpe til? Da kan du trykke deg inn her og lese mer om prosjektet og hvilke rewards jeg gir tilbake. Her er det både prints og fotobøker som takk for hjelpen – eller forhåndsbestilling om du vil.

Å lage denne crowdfunding-kampanjen sitter langt, langt inne, men det er et slags siste forsøk på å gjennomføre min store, amerikanske Stavanger-drøm.

På forhånd takk!

KICKSTARTER – PHOTODOCUMENTARY: A DIFFERENT STAVANGER

PS! Jeg vil også benytte anledningen til å takke Norsk Journalistlag, Karina Jensens Minnefond, Stavanger kommune og Kulturrådet for støtten som har gjort prosjektet mulig.

Posted in Foto, Fotojournalistikk

Noen store steg videre

Da jeg i juli 2016 «takket for meg» som fast ansatt journalist i Stavanger Aftenblad på bloggen her, så hadde jeg et lite ønske: Å fullføre det store prosjektet mitt, «Et annerledes Stavanger». Nå ser jeg virkelig lys i tunnelen!

De to siste månedene har jeg nemlig fått to stipender, NJs reisestipend og i går ble jeg en stolt og ydmyk mottaker av Karina Jensens Minnefond-stipend. Dermed er jeg noen store skritt nærmere realisering av prosjektet.

Ved et veikryss i Illinois, USA, ligger ti hus og en kirke. Her bor det 15 mennesker, omgitt av enorme åkre med mais og soyabønner. Stedet heter Stavanger. Innbyggerne drar på årene og de blir færre. For 10-12 år siden var det nærmere 30 innbyggere på stedet, nå er de rundt halvparten igjen. Langt fra alle har norske aner, og de som har er i ferd med å forsvinne.

6400 kilometer skiller Stavanger, Illinois, USA med Stavanger, Norge. Hva er ellers likhetene mellom de to stedene Stavanger, og viktigere – hva er ulikhetene? I 2025 markeres Utvandrerjubileet. Da er det 200 år siden de første utvandrerne emigrerte til USA.

Migrasjon var et mye brukt ord i 2015 – men hva har skjedd med migrantenes etterkommere? Hvordan lever disse etterkommerne i dag? Er de norske? Føler de seg norske? Hvordan holder de på en kulturarv som befinner seg over 6000 kilometer unna? Hva har skjedd med språket, fortellertradisjoner, musikken, litteraturen?

Norske ord og uttrykk brukes fortsatt, men av færre. Den norske identiteten står sterkt, og de er stolte av den, men hvor lenge holder den med en ny oppvoksende generasjon på vei. Er de like stolte og opptatt av de norske tradisjonene som sine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre?

Kontrasten til Stavanger, Norge er enorm. En internasjonal by preget av olje- og gassvirksomheter mot bondelandet i den amerikanske midtvesten. «Velkommen» står det utenfor kirken, Stavanger Lutheran Church. Men det var til dette området de kom for snart 200 år siden, de første utvandrerne fra Norge som permanent bosatte seg i USA. Her lever etterkommerne: Larsson, Thorsen, Hauge og alle de andre med norskklingende navn.


Jeg gjennomførte en reise til Stavanger høsten 2015 for å gjøre litt research til prosjektet. Det var rosemaling, troll, norske flagg, norske ord og uttrykk, lefser og kringle før jul. I en amerikansk innpakning. Nærmere 200 år gjør noe med en kulturarv som stadig endres, uavhengig av hvor i verden du er.

Nå skal jeg jobbe for å få realisert drømmen. Rent økonomisk er jeg ikke halvveis enda, men jeg ser nå lys i enden av tunnelen. Å lage et så stort prosjekt, 6400 kilometer unna, krever økonomiske muskler. Derfor er jeg svært takknemlig for den støtten jeg har fått og vil takke alle som tror på prosjektet.

Til slutt vil jeg gratulere alle kjente som vant priser under Årets Bilde. Dere gjør en kjempejobb og kvaliteten på arbeidet deres er veldig høyt.

Posted in Foto, Fotojournalistikk Tagged , |

#mittviking

I går kom bekreftelsen på det vi alle fryktet. Viking spiller i førstedivisjon neste år.Jeg innrømmer at jeg ga opp 15. august. Dagen da Samuel Adegbenro ble solgt til Rosenborg. Samtidig fikk det meg til å tenke litt. Mellom følelsene skuffelse, sinne, oppgitthet og kanskje en smule hat, startet jeg å skrive ned mine Viking Fotballklubb-minner. Noen store minner, noen små. Mange fra fritiden, men også mange fra min jobb. Her er starten, og det vil komme flere. Samtidig vil jeg at andre bidrar med sine Viking-minner. La oss lage en hel haug frem mot Vikings siste seriekamp i eliteserien på en stund.

For husk: Ein gang blir det ein blåe dag!

#mittviking

Posted in Fotball, Sport, Viking Tagged |

Stegene i riktig retning

Jeg har vært en av de største kritikerne. Nå er det på tide å skryte over initiativet Norges Ishockeyforbund og klubbene har gjort for spillernes sikkerhet. Samtidig er det jobben starter.

Riktignok har denne debatten tatt ganske nøyaktig fem år, den har vært veldig rotete og tidvis ufin, men nå er man inne på et riktig spor i det minste. Jeg skal forklare hvorfor jeg mener det er riktig og skal i liten grad diskutere straffelengdene som er blitt gitt de siste ukene.

Først en liten oppsummering:

Da jeg for knappe to år siden skrev posten «Angiverligaen» var systemet basert på angiveri. Alt dommerne ikke så eller dømte for måtte klubbene selv melde inn til DISU. Spillernes øverste sikkerhet var altså klubbenes ansvar ved å angi motspillere man mente hadde brutt regelverket eller opptrådt farefullt på isen. Noen klubber brukte regelverket slik intensjonen var, andre klaget på de som brukte regelverket slik de selv hadde vært med å vedta i 2012.

Selvsagt ble det bråk. Nesten hver eneste sesong var det tilfeller der klubbene kranglet i media om taklinger, og beskyldningene satt løst. I tillegg var det flere tilfeller der Disiplinærutvalget (DISU) lot være å rette opp åpenbare feil fra dommerne i kampen, og i andre tilfeller slapp spillere unna alvorlige taklinger fordi enkelte klubber ikke ville melde inn. Ispedd en del inkonsevens i straffeutmåling fra utvalgets side, så fikk man altså en situasjon som ikke har vært optimal med tanke på spillernes sikkerhet.

Foran 2016/17-sesongen ble det derfor opprettet et nytt utvalg, spillersikkerhetsutvalget (Players safety, PS) som med et begrenset mandat kunne melde saker inn for DISU. Minuset var at det var kampobservatør som først måtte be PS om å se på konkrete saker, og alle kamper hadde ikke kampobservatør. Jeg er usikker på tallet, men det var ikke mange saker som gikk via PS til DISU gjennom sesongen. Så smalt det altså høsten 2017. På få uker har det vært urovekkende mange stygge hendelser på så kort tid. Jeg skal ikke gå inn i de konkrete sakene, men 18. oktober kom endelig det utvidede mandatet til PS:

«I lys av de siste ukers hendelser, og påfølgende dialog mellom Norsk Topphockey og NIHF, er det besluttet å endre i mandatet for Player Safety. Utvalget kan heretter identifisere og innrapportere saker på eget initiativ. I praksis betyr endringen at utvalget kan vurdere situasjoner fra GET uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder. Endringen vil gi et større handlingsrom for utvalget til å involvere seg i saker der de mener spillernes sikkerhet blir utfordret. Erfaringer så langt i sesongen viser at dette arbeidet må styrkes ytterligere.»

Hvem som har tatt initiativ eller fått dette i stand, vet jeg lite om, men det tyder på at det har blitt en enighet om at noe må gjøres for å bedre situasjonen. Det er derfor på sin plass å gi skryt til både klubber, Norges Ishockeyforbund med både administrasjon og utvalg, dommerne og Elitehockey AS. Dette var en gledelig nyhet, og selv om det kommer sent er det bedre sent enn aldri.

Allerede har PS markert seg kraftig. To ganger på noen uker har PS gått inn i saker og fått overprøvd dommernes avgjørelser i kamper. Begge har resultert i karantene fra DISU, på henholdsvis fem og tre kamper. Med andre ord har det fått en umiddelbar effekt og øverste ansvaret for spillernes sikkerhet er ikke lenger hos klubbene. Men som nevnt før: Nå starter den egentlige jobben.

Den nye ordningen skal få god tid på å etablere seg, men nå gjelder det å være konsekvente, både i hvilke saker som tas opp og hvordan disse eventuelt straffes. Neste mål må være at alle karantener begrunnes skriftlig. Dette for å lære spillere, trenere, lagledere, dommere, supportere og andre interesserte hva som egentlig er saken, hva som er skjerpende omstendigheter og hva som sees på som formildende. Jeg tror at slike begrunnelser vil kunne øke forståelsen for de vurderingene utvalget gjør.

 

Open ice hit. #2hockey #råttparti #storebrorvslillebror #hockey #kids #hit #fun #play #life

A post shared by Lars Idar Waage (@larsidar) on


Jeg har lenge sagt at jeg ønsker et generelt strengere straffenivå for farlige taklinger. Jeg tror ikke det er særlig preventivt å gi èn eller to 15-kampers karantene hver sesong. Jeg har mest tro på et litt strengere straffenivå jevnt over, som er konsekvent over tid. Forslaget mitt er å ha fem kamper som et utgangspunkt for karantene der man har fått matchstraff for takling mot hode/nakke eller takling bakfra. Andre straffer kan også tas inn her, men det er disse to man har størst fokus på. Så kan antall kamper selvsagt reduseres ved formildende omstendigheter eller økes ved skjerpende omstendigheter. Eksempel er at dersom man ved en takling mot hode bruker albue eller hopper, eventuelt begge deler, så skal straffen skjerpes kraftig. Jeg har med andre ord større tro på at flere av de straffene som gis i dag på mellom to og fire kamper, bør fremover gi fem til syv. Tross alt er det ganske streng straff å måtte stå over minst fem kamper.

Sett i siste ukers hendelser synes jeg det er synd at klubben anker en av de sakene der PS og DISU har overprøvd dommerne allerede. Selvsagt skal klubbene forsvare sin spiller og finne formildende omstendigheter. Samtidig må man innse at lista for strengere straffer blir lavere, og at det også vil gå utover egne spillere. Jeg tror også at det i større grad vil bli lettere å faktisk overprøve dommernes avgjørelser i kamp, noe som er helt vanlig i andre ligaer og som ikke er et forsøk på å frata dommerne myndighet. Tross alt handler det om å ivareta spillernes sikkerhet.

Fredag kom en av de strengere straffene gitt i norsk hockey siste ti årene. Over syv kamper er ikke veldig vanlig, heldigvis. Klubben valgte ikke å anke, selv om de er uenige i straffen. Samtidig etterlyser de en større debatt om hvordan dette arbeidet skal organiseres, være rettferdig og konsekvent

For løsningen som norsk hockey har per nå er bedre enn den var, enorme steg i riktig retning, men fortsatt med forbedringspotensial. Jeg vil trekke frem forslaget fra Patrick Gandolfi som en spennende tanke:

 

Forslaget er godt av flere årsaker: En respektert person, gjerne fra svensk hockey, som kan utføre en slik oppgave. Vedkommende har ingen bindinger til norske klubber og la oss si i en 50% stilling trenger det ikke å bli dyrt for et spleiselag mellom eliteklubbene.

Såpass er spillernes sikkerhet definitivt verdt per sesong.

 

Posted in Ishockey, Sport Tagged , , |

Dører åpnes og lukkes

Christine Sagen Helgø hilser

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ønsker velkommen til et nytt åŒr, og en gjest til hennes nyttŒråsmottakelse.

Etter ni år som fast ansatt i Stavanger Aftenblad står jeg nå utenfor mediehuset. Etterhvert har det blitt trangt om plassen i mediebransjen, og de tøffe tidene har også rammet meg. Selvsagt er det trist og vemodig, men samtidig som dører lukkes, åpnes andre. For meg har det ordnet seg allerede. Så får tiden vise om jeg en gang vender tilbake til foto- og videojournalistikken. Fra 1. august skal jeg jobbe som informasjons- og bransjekonsulent i Filmkraft Rogaland. I første omgang er det et engasjement ut 2016.

For det blir rart å komme i gang etter ferien uten å dekke sesongoppkjøringen til Oilers eller Viking-kamper. Det blir rart å se ting helt fra utsiden. Samtidig blir det spennende. Jeg har tross alt jobbet med dette siden jeg var 22, og kjenner knapt til noe annet.

Jeg husker godt den første helgen da jeg prøvde det digitale kameraet som Bjarne Berntsen og Viking bladde opp for. U21-landskamp mellom Norge og Polen i Stavanger. Jeg tok bilder og sendte epost til alle landets sportsredaksjoner etterpå og BA kjøpte et bilde. Dermed var jeg i gang. Et knapt halvår etterpå begynte jeg fulltid i Rogalands Avis. Så har det gått slag i slag i 15 år. Knappe seks år i RA, og nå rett over ni år i Aftenbladet.

Her har jeg hatt en utrolig flott tid og det er bare å takke for ni fantastiske år. Møtt mange flotte mennesker, jobbet med mange flotte mennesker, sett store deler av verden, fått gjøre egne, store prosjekter og hatt en fantastisk god gjeng med kolleger i foto- og illustrasjonsavdelingen.

«Et annerledes Stavanger»

Stavanger-IL_29

Jeg har imidlertid ett ønske for fremtiden: Å fullføre Stavanger-prosjektet mitt.

Høsten 2015 startet med prosjektetet som har arbeidstittelen «Et annerledes Stavanger». Prosjektet er et fotodokumentarprosjekt om det lille stedet Stavanger i Illinois, USA. Jeg skal sjekke muligheter for finansiering av prosjektet, slik at jeg kan fullføre det ved anledning. Kanskje jeg også prøver meg med såkalt crowdfunding. Her er litt mer info om prosjektet.

Inntil videre: Takk til alle dere som har stilt opp, takk til alle jeg har jobbet med eller samarbeidet med. Takk til alle dere som har delt av deres enorme kunnskap og gitt meg inspirasjon og motivasjon. En spesiell takk til alle dere som har hatt tro på meg, og fortsatt har tro på meg.

Jeg kommer fortsatt til å brenne for den visuelle journalistikken. For bildene, for videoene, for designet, for brukeropplevelsen. Alle andre som er interessert i det samme kan ta og lese denne teksten fra Helen Frøyseth Nicholson via Medier24. «Ville du satt en tekst full av feil og mangler på trykk i din avis? Neppe. Men hva med et dårlig bilde?» skriver hun.

Tankevekkende.

Vi snakkes!
Noen bilder fra de siste femten årene – trykk på et bilde for å vise dem stort:

Posted in Fotojournalistikk Tagged , , , , |

Angiverligaen?

Thoresen_portrett_nettOilers har meldt to hendelser inn til Norsk Ishockeyforbunds Disiplinærutvalg (DISU) på to kamper. Til enorme reaksjoner.

La oss heller løfte debatten over spillere/trenere/klubber/supportere. Syting og klaging på alt og alle har dessverre blitt norsk ishockeys varemerke. Enten er det dommere, spillere, trenere, direktører eller supportere. Alle de andre er de verste. Alle taklingene til motstanderne er de verste vi har sett. Alle uttalelsene til motstandere er det latterligste vi har hørt, og alle er hyklere. Hele tiden, men spesielt etter nyttår når det drar seg til i serien og nærmer seg sluttspill.

 

Som jeg tvitret til en Storhamar-supporter nylig: Boomerangen vil treffe de aller fleste supportere midt i fleisen, på et eller annet tidspunkt.

La oss derfor glemme hvem som melder inn hvem, hvem som sier hva, hvilke spillere som er engler og hvem som definitivt ikke er det. La oss glemme hvem som gjorde hva mot hvem.

La oss heller stille det svært enkle spørsmålet:

 

Hvem har egentlig det øverste ansvaret for spillernes sikkerhet i Norge?

Svaret på dette burde være latterlig enkelt, men det er det dessverre ikke. Hvorfor? Jo, fordi norske klubber ikke akkurat er kjent for være enige og å trekke i samme retning. Så la oss spole tilbake da denne delen av ansvars-debatten blusset opp:

 

Vi er tilbake til en ettermiddag i oktober 2012. Stedet er en ishall i Norge. Der møtes to lag, A og B.
Tredje periode er under minuttet gammel når en spiller på lag A kommer inn i sonen til lag B. Her mottar han en knallhard takling mot hodet fra en av motspillerne. Dommerne dømmer liten disiplinærstraff for albuetakling.

 

I ettertid vises det video og stillbilder av hendelsen som viser en voldsom takling, med albuen mot spillers hode. Alle er enige om at denne type taklinger ønsker vi ikke å ha i Norge. Dommersjefen innrømmer feil, ekspertene er enige, forbundet er enige, lag A raser. Alle i Hockey-Norge forventer at Norges Ishockeyforbund (NIHF) vil se nærmere på denne hendelsen og straffe spiller i ettertid. Som de har gjort før. Men det skjer ikke. Alle venter forgjeves. Forbundet sitter etter eget utsagn, bundet på hender og føtter, uten noen mulighet til å gripe inn. 

Oppdatert: Eller var det egentlig helt slik? Les oppdateringen nederst i saken.

Før sesongen har nemlig de norske klubbene bestemt at NIHF og deres disiplinærutvalg ikke lenger kan ta opp saker på eget initiativ. Klubbene skal melde inn saker de
mener må straffes! I tillegg kan enkelte utvalg i forbundet melde inn saker, blant annet Dommerutvalget.

 

En slik innrapportering må skje innen klokken 12 neste kalenderdag etter kampen, og et gebyr på 2000kr må betales før klagen er godkjent. Lag A blir tatt på fullstendig på sengen og har ikke sjans til å klage innen klokken 12.00 neste kalenderdag. Dommerutvalget gjør heller ingenting siden det ikke gikk utover dommerne. Dermed går en takling nesten samtlige involvert i norsk hockey fordømmer, inn i historiebøkene uten mer straff enn en knapp tredjeperiode.

 

Isolert sett er det ingen skandale, men først da går det opp for enkelte norske klubbledere hvilken håpløs situasjon de har satt sine egne spillere i: De er plutselig selv blitt ansvarlig for å skaffe straff til motstandere!

 

Logisk? Selvsagt ikke. Begrunnelsen fra klubbene den gang vedtaket ble gjort var at DISUs vurderinger av saker bar preg av å være bingo. Altså var det litt bingopreg over hvilke hendelser som ble tatt opp og straffet i ettertid. Jeg har ingen problemer med å se akkurat det argumentet, samtidig så er det et enormt steg å gi hele dette ansvaret over på klubbene. Og avgjørelsene gjort i DISU mener jeg er ren bingo i dag også, men det er en annen diskusjon som kan tas på et senere tidspunkt.

 

Så hva skjer nå? Gjennom de siste snart fire sesongene har flere klubber meldt inn hendelser. Noen har DISU gått inn og straffet i ettertid, mens min følelse er at av de innrapporterte klagene så har kun et fåtall gått i klagers favør. Flere av disse, fra ulike klubber, har vært av en slik karakter at jeg har lurt på om DISU og dommerne kan regelverket de selv forvalter.

 

For til syvende og sist så handler dette om én eneste ting: Hvem har det øverste ansvaret for spillernes sikkerhet i norsk hockey?

 

Hørt det før?

 

Alle har et ansvar. Spillerne må vise større respekt for motspillere. Uten tvil. Trenere må vise større gjensidig respekt, klubbledere må, dommere må bli mer samstemte om hvilke farlige situasjoner som må bort. Men hva om alle disse feiler? Hvem tar da ansvaret med dagens regelverk?

 

Svaret er, paradoksalt nok: Ingen.

 

Er det virkelig slik at vi ønsker at norsk hockey skal være basert på «angiveri»? For det er slik det oppfattes. Problemet er at det er dette klubbene har vedtatt, og det er dette klubbene ikke har gjort noe med i snart fire sesonger.

 

Så nå hyles og skrikes det, om at han gjorde det og han gjorde det. Men han sa det, mens han sa noe annet en gang i forrige uke. Gjesp!

 

Norsk hockey, representert ved klubbene, Elitehockey AS, forbundet og dommerne må snart innse at man må begynne å dra i samme retning. Man må finne ut om dagens regelverk er det beste og om det er slik man vil ha det. Hvis man vil ha en angiverliga som i dag, så er det greit, men da må man slutte å klage på at noen bruker regelverket og de verktøyene de har for å sikre sine egne spillere.

 

Hvis man synes det er en uting med at spillere blir angitt, så må man forandre reglene. Det må gjøres etter sesongen. Det er bare å sette i gang planleggingen. Helst i går.

 

Lykke til!

Oppdatert: Mange stusser etter dette innlegget på om Norges Ishockeyforbund virkelig ikke kan anmelde saker de finner viktige nok.
Svaret på det er enkelt: Selvsagt kan de det.
De er tross alt Norges Ishockeyforbund, de må kunne anmelde de sakene de selv mener er viktige nok. De er øverste myndighet innen norsk ishockey. Når brukte forbundet denne muligheten før Tallak Lyngset fikk to kampers karantene nylig? Jeg vet ikke.

Forbundet har ikke benyttet denne muligheten fra og med 2012/13-sesongen,  før en spiller kom med upassende kommentarer til en motspiller helt i slutten av 2015. En veldig viktig sak som ga to kampers karantene ble altså den første på nesten fire sesonger der forbundet blandet seg inn. I mellomtiden kan man liste opp flere situasjoner som hadde gitt 3-5 kampers karantene på grunn av stygge hodetaklinger dersom de hadde blitt tatt tak i. Men de var dessverre ikke viktige nok. Den ene er den nevnte episoden tidligere i innlegget, der til og med daværende generalsekretær skrev følgende: «Alle vil ha vekk tackl mot hode/nakke: forbund/dommere/klubber/spillere. Denne ble feil, derom alle enige«.

En av de andre er samme sesong. Måneden er mars og kampen er intet mindre enn et skikkelig Østfold-derby. En spiller takler motspiller med en albue mot ansiktet og slipper unna med 2+10 minutter. Listen er sikkert mye lenger, men det får andre finne ut av.

Hvorfor skriver jeg dette? Jo, fordi jeg savner at Norges Ishockeyforbund kommer på banen og tar eierskap i slike debatter. Debatter som skal trekke de store linjene i norsk hockey må løftes opp, men som vanlig så er forbundet totalt fraværende. Derfor får debatten herje fritt.
PS! Kommentarer under som går på navngitte lag og spillere vil bli slettet uten noen form for begrunnelse. Jeg vil ha en diskusjon om reglene og om det øverste ansvaret. Andre, lite interessante diskusjoner i denne debatten får dere ta et annet sted.

PS2! Tallak Lyngset fikk to kampers karantene for sjikanerende oppførsel mot Cornet. NIHF anmeldte saken selv. Hvordan klarte de plutselig det som har vært umulig i snart fire sesonger? (Se siste del av innlegget som nå er oppdatert)
PS3! Min arbeidsgiver har publisert en sak om emnet, der Pål Higson forklarer hvorfor dette gjøres og NIHF er enig i kritikken mot dagens regelverk. Les den her. (for abonnenter)

PS4! Kollega Kristian Kvendseth har skrevet en glimrende kommentar om debatten, som tar opp mange av de samme momentene jeg har gjort. Les den gode kommentaren «En hodeløs hockeydebatt» her! (for abonnenter)

Posted in Ishockey Tagged , , , |

Nytt hockeylag

HafrsfjordKings_18

I helgen spilte Hafrsfjord Kings sin første seriekamp. Det nyopprettede laget møtte naborival Forus og Sandnes Ravens i Siddishallen. Det ble mye nostalgi og mange kjente navn fra Oilers-systemet på isen. Kampen endte 7-3 til Kings. Se bildene.

Continue reading »

Posted in Ishockey, Sport Tagged , , , |

Lidelsen opp Tubakken

Tubakken_Faces_71.JPGTubakken_Faces_1.JPGTubakken_Faces_10.JPGTubakken_Faces_108.JPGTubakken_Faces_110.JPGTubakken_Faces_116.JPGTubakken_Faces_120.JPGTubakken_Faces_13.JPGTubakken_Faces_15.JPGTubakken_Faces_17.JPGTubakken_Faces_20.JPGTubakken_Faces_25.JPGTubakken_Faces_35.JPGTubakken_Faces_38.JPGTubakken_Faces_54.JPGTubakken_Faces_55.JPGTubakken_Faces_58.JPGTubakken_Faces_63.JPGTubakken_Faces_69.JPGTubakken_Faces_7.JPGTubakken_Faces_75.JPGTubakken_Faces_78.JPGTubakken_Faces_79.JPGTubakken_Faces_82.JPGTubakken_Faces_85.JPGTubakken_Faces_92.JPGTubakken_Faces_94.JPGTubakken_Faces_95.JPGTubakken_Faces_96.JPGTubakken_Faces_97.JPGTubakken_Faces_99.JPG
Nordsjørittet med cirka 10.000 deltakere er et vakkert eventyr gjennom det jærske landskapet. Men Tubakken er et mareritt for mange.

 

Posted in Fotojournalistikk

Venteromsblues

Som en del av vår avdelings sommerserie om ferjefylket Rogaland valgte jeg å lage en video om venterom. En slags venteromsblues.

Posted in Foto, Fotojournalistikk, Video Tagged , , , , , |

Surfing ved Reve havn

Gode surfeforhold ved Reve havn tirsdag 24. februar. Her er det Torger Svindland som får til en skikkelig tube.

Gode surfeforhold ved Reve havn tirsdag 24. februar. Her er det Torger Svindland som får til en skikkelig tube.

Tirsdag var jeg ute på en jobb og ved en ren tilfeldighet tok jeg dette bildet av Torger Svindland.

Posted in Foto, Fotojournalistikk Tagged , , |